Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Η επαφή των μαθητών με το Ευρυτανικό περιβάλλον, ένα από τα πιο παρθένα μέρη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί από μόνη της ένα σπουδαίο περιβαλλοντικό μάθημα. Η γνωριμία των μαθητών με  τις πανέμορφες διαδρομές μέσα στα ελατοσκέπαστα δάση, τα  ποτάμια και τα  φαράγγια και παράλληλα η παρατήρηση, η ενεργητική προσέγγιση με διαδραστικές εμπειρίες και δράσεις πρακτικής ενθάρρυνσης, άθλησης, ψυχαγωγίας, μάθησης και ευκαιρίες αξιοποίησης της έμφυτης  περιέργειας του κάθε μαθητή.